Kompenzace za zpožděný let

Aby vůbec bylo možné pomýšlet na odškodnění za zpožděný let ClaimCloud, musíte splňovat základní podmínky, díky nimž má vaše reklamace smysl.
Hlavní podmínky:

 • délka zpoždění letu v cílové destinaci je větší než tři hodiny
 • zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004

Airbus stojící na letišti.jpg

Doplňující podmínky:

 • vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitá pro výpočet výše vašeho odškodnění
 • zpoždění letu bylo způsobeno okolnostmi, které mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit

Regulace EC 261/2004:
Abyste mohli žádat odškodnění za zpožděný let v rámci EU, musí být let operován alespoň jedním z těchto způsobů:

 • let je uskutečňovaný leteckou společností, jejíž sídlo je na území Evropské unie či členského státu (Island, Norsko, Švýcarsko)
 • odletová destinace musí být uvnitř EU nebo členského státu
 • let musí být uskutečněný uvnitř EU nebo členského státu

Výše určení odškodnění:
Pokud splňujete hlavní podmínky, dále se vypočítává maximální výše kompenzace. Ta se určuje podle vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. POZOR! Nezapočítává se případná vzdálenost mezipřistání, či přestupy v průběhu cesty. Jde čistě o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým místem a cílovým místem.

otáčející se vrtule letícího letadla.jpg

Možnost nevyužití letu:
Pokud je zpoždění delší než 5 hodin, nemusíte let využít. Můžete nepokračovat v cestě. Máte nárok na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité části cesty a ještě vás musí letecká společnost dopravit zpět do místa, kde vaše cesta začala.
Zpožděné lety, které nespadají pod regulaci EU:
I zde je možné odškodnění získat. Tyto náhrady jsou individuální. Řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce. Forma i výše se liší. Může jít o finanční hodnotu, ale i letecké míle, bonusové či dárkové poukázky.
Mimořádné okolnosti:
 Letecká společnost není povinna vyplatit náhradu za zpožděný let:

 • omezení letového provozu
 • bezpečnostní situace
 •  přírodní katastrofa
 • stávka třetí strany
 • špatné počasí