Život se prostě změnil


PojÄte se spoleÄnÄ› zamyslet nad tím, jak se zmÄ›nil život za posledních pár desetiletí, jak pÅ™ibylo technických, elektrických a elektronických vymožeností v souvislosti s vybavením naÅ¡ich bytů Äi domů, a tím bohužel i negativního vlivu na náš organismus a zdravotní stav. To, že máme robotické vysavaÄe, je na jednu stranu velmi pozitivní zpráva, neboÅ¥ dneÅ¡ní uspÄ›chaná zamÄ›stnaná žena nemá tolik Äasu vÄ›novat se úklidu a vÄ›cem, které ji zdržují od hlavní náplnÄ› jejího života, a to je zamÄ›stnání a koníÄky.

Je třeba se podle toho zařídit

PÅ™ipoÄteme-li k tomu mikrovlnou troubou, varnou konvici, lednici, elektrický sporák, a další, pak je samozÅ™ejmé, že spoleÄnÄ› s televizorem, DVD pÅ™ehrávaÄem, Wi-Fi věží, poÄítaÄem, skenerem a kopírkou, mobilním telefonem, který je také jako ostatní jmenované neustále v pohotovostním režimu, je elektromagnetické záření, které se šíří interiérem bytu Äi domu na více než život ohrožující úrovni. Napravte tento stav tím, že si opatříte BioProtect Card, který byl vyvinut pÅ™edevším pro neutralizaci nízkofrekvenÄního záření, aby byla nastolena ochrana celého domu Äi bytu pÅ™ed elektrosmogem.