Nemoc může potkat nás všechny


Kdo by nechtÄ›l být zdravý? Každý ÄlovÄ›k chce být zdravý, protože je zdravý prostÄ› potÅ™eba pro nás. Když jsme zdraví, můžeme chodit do práce, můžeme chodit na zábavy, můžeme se různÄ› bavit, můžeme dÄ›lat úplnÄ› cokoliv. Když nejsme zdraví, je to složitÄ›jší, protože nás to mnohem víc omezuje, jak v práci, tak tÅ™eba na zábavÄ› nebo na diskotéce, a prostÄ› nemůžeme dÄ›lat to, co bysme si přáli. Mladí lidé si hodnÄ› myslí, že jsou hroznÄ› zdraví, a smÄ›jou se starým lidem, tÅ™eba když už jsou opravdu nemocní a nemohou. Já si myslím, že mladí lidé by se vůbec nemÄ›li smát, protože každý jednou bude starý, a není to ani takové sluÅ¡né se smát nÄ›jakému starému ÄlovÄ›ku, že nemůže jít, protože už je starý a tÅ™eba víc nemocný a už má zdravotní problémy.
 
Brýle
 
Je jasné, že urÄitÄ› se nemůže srovnávat ÄlovÄ›k mladý se starým ÄlovÄ›kem, protože je tam opravdu velký vÄ›kový rozdíl, ale jak už jsem říkala, není důvod se tÄ›m lidem posmívat. Není to vhodné, nikdy nevíme sami, co nás může potkat. I mladého ÄlovÄ›ka může potkat prostÄ› náhlá nemoc a může se nám vÅ¡echno zmÄ›nit, takže rozhodnÄ› urÄitÄ› bychom se nemÄ›li rouhat a prostÄ› dÄ›lat takové vÄ›ci, že bychom se nÄ›komu posmívali. Opravdu nemoc může pÅ™ijít ze dne na den.
 
Paní a kniha
 
A je to potom opravdu straÅ¡nÄ› protivné, až otravné, protože když je ÄlovÄ›k opravdu nemocný, zaÄne být víc protivný, nervózní, a hned bych chtÄ›l být zdravý, a ono to tÅ™eba nejde a trvá, než se ÄlovÄ›k uzdraví. Takže i mladého ÄlovÄ›ka prostÄ› potká náhlá nemoc a potká ho úmrtí. V dneÅ¡ní dobÄ› opravdu, když se podíváte na parte, vidíte, že ti mladí lidé opravdu snad umírají pomalu víc než ti staří. Takže nikdy nevíte, co vás potká. Takže prosím vás, nikdy se nerouhejte, protože vůbec nevíte, co vás potká, a já to nemám ráda. Ani by se ÄlovÄ›k nemÄ›l opravdu o tom svém zdraví  bavit, radÅ¡i být potichu. Protože opravdu nikdy nevíte, co vás potká, a taková náhlá nemoc je pro ÄlovÄ›ka straÅ¡nÄ› nároÄná.