Svatba, státnice, promoce


I když spoleÄenská sezóna není právÄ› v plném proudu a nacházíme se právÄ› v Äase malin nezralých, pÅ™ece jen jsou spoleÄenské Å¡aty právÄ› nyní velmi žádaným artiklem. ProÄ? No zejména ze dvou důvodů. Svatba a léto, to patří k sobÄ› jako vidliÄka a nůž. Krásné poÄasí podtrhuje romantiku, která zve snoubence na hrady a zámky Äi do lůna letní přírody, aby si v tomto prostÅ™edí Å™ekli své „ano“. Nejde vÅ¡ak jen o samotné snoubence, ale o veÅ¡keré svatebÄany, které je tÅ™eba obléci do spoleÄenských Å¡atů.

Získejte titul v krásné róbě

SpoleÄenské Å¡atyjsou vÅ¡ak v letním období velmi intenzivnÄ› vyhledávány také tÄ›mi, kteří pÅ™ed sebou jeÅ¡tÄ› mají státnice a hlavnÄ› promoce. VždyÅ¥ kdo by nechtÄ›l být v tento slavnostní den slavnostnÄ› obleÄen? Kdo by nechtÄ›l, aby mu to sluÅ¡elo, aby se dobÅ™e cítil? A nejde samozÅ™ejmÄ› pouze o budoucí inženýry a inženýrky, doktory a magistry, ale samozÅ™ejmÄ› o veÅ¡keré příbuzenstvo a známé, kteří se slavnostního aktu zúÄastní. Zveme vás vÅ¡echny do svatebního centra ADINA, kde se obléknou dámy i pánové. Zda se rozhodnete pro koupi Äi vypůjÄení tohoto slavnostního odÄ›vu, to záleží pouze na vás.