Jak nenaletět podomním prodejcům?

Každý z nás už někdy o nich slyšel, nebo se s nimi setkal osobně. Jejich práce není jednoduchá. Bohužel, jsou mezi nimi i prodejci nepoctiví a tak to vrhá špatné světlo na všechny, jako celek. Jak takového nepoctivého prodejce odhalit, než se dostaneme do maléru?
 kladivo pro soudce
Seriózní prodejce u sebe musí mít a prokázat se idetifikační kartičkou se svým jménem, osobním číslem, logem a názvem společnosti, kterou  zastupuje. Pokud se odmítne z jakéhokoliv důvodu prokázat, od takového kšeftu ruce pryč.
 
Častým trikem falešného prodejce bývá to, že se vydává za zástupce jiné firmy, než která ho ve skutečnosti zaměstnává a pod různými záminkami se snaží, aby potenciální kupující předložil např. smlouvu (zpravidla se jedná o energie) k nahlédnutí. Také například pod záminkou „kontroly údajů“  podle smlouvy si vše potřebné opíšou, či ofotí, nebo důvěřivý zákazník nadiktuje. Pro potvrzení požádá o podpis, že údaje souhlasí a může se z toho opět vyklubat nějaká kulišárna.
 
Dále nabízejí speciální slevy, ale je samozřejmě potřeba podepsat novou smlouvu. Podpis takové „výhodné“ smlouvy pak nejčastěji znamená změnu dodavatele. Pozor na „časově omezenou nabídku“, která už zítra končí, nebo získání nějakého „hodnotného dárku“ pokud smlouvu uzavřete ještě dnes. To také svědčí o nátlaku prodejce vůči kupujícímu.
 obchodní dohoda
Další taktikou je, že pomlouvají stávajícího poskytovatele služeb, nebo sdělí informaci, že krachuje a tak, aby zákazník nezůstal bez dodavatele přesvědčí k podpisu smlouvy nové.
 
Pokud už se rozhodneme smlouvu s prodejcem uzavřít, pečlivě pročtěte a prostudujte smlouvu, včetně dodatků malým písmem, obchodních podmínek a ceníku. V žádném případě nic nepodepisujte pod nátlakem, nebo pokud ve vás hlodá jakákoliv pochybnost.
 podepsaná smlouva
Pokud smlouvu podepíšete a pak se vám to rozleží v hlavě a chcete od smlouvy odstoupit, máte zákonnou lhůtu 14 dnů. Pozor, vztahuje se pouze, pokud smlouvu podepíšete např. doma, nebo na ulici, zkrátka mimo prostory určené k podnikání. V tomto případě nemusíte udávat ani žádný důvod.