Podniková kultura

Je důležité si uvědomovat, že to, jací jsme si vytváříme sami. Ostatní se na nás dívají a vidí firmu, která něco dělá, nějak se profiluje, na něčem si stojí.
Tento náš obraz je něco, co si vytváříme uvnitř a je to vidět navenek, nelze ho nařídit, musí se uskutečnit prostřednictvím vztahů, chování, vedení, systému řízení a ve strategii firmy. Pokud se nebudou všichni dívat za společným cílem a své firmy si nebudou vážit, nemusí se nikdy stát, že vytvoříte dobrou podnikovou kulturu.
vázání květin

Co to ale je?

Jakýsi souhrn představ, vnitřních hodnot, přístupů k práci, životu a vůbec všemu souvisejícímu s firmou. Toto vše v podniku, kde se to všeobecně sdílí a po nějaký delší časový úsek udržuje.
Na začátku se vytváří představa, kterou sdílí co nejvíce členů firmy a kterou se snaží si do co největší míry osvojit tak, aby je stmelovala a dávala jim pocit, že někam patří. Pokud tuto představu zvládneme přijmout a aplikovat, můžeme ji začít učit nové pracovníky tak, aby chápali smysl naší firmy a dokázali ji přijmout takovou jaká je a sami se podílet na budování této kultury.

Vše má svá pravidla

Podniková kultura vychází z lidského myšlení, chování a možností
Podniková kultura působí na člověka, jeho vědomí i podvědomí a náležitým způsobem se i v obojím projevuje
Podniková kultura je veličinou kvality, avšak nelze ji jakkoli číselně vyjádřit nebo přesně určit
Podniková kultura vychází z minulosti a omezuje budoucnost
Sdílí se, ale není formou dohody, přesto ji jsme schopni jasně rozpoznat
Vykazuje velikou setrvačnost a propojení napříč celým podnikem
Po letech se stává samozřejmostí
cedulka na čele

Pokud se ve vaší firmě podaří zřídit jistou úroveň kultury, pak získáte mnoho výhod

– Umožňuje jasný pohled na firmu a díky tomu je pro spolupracovníky jasněji pochopitelná
– Jednoznačně určuje podmínky pro komunikaci
– Rozhodování se usnadní a zrychlí
– Inovace jsou prosazovány plynuleji, mizí strnulost
– Velmi se sníží nároky na kontrolu práce
– Velmi posílí týmového ducha a s tím související motivaci
– Posílí celý systém tak, že se stane stabilnějším
To, co nám může pomáhat nám může i škodit, a proto bychom se měli vyhnout tendencím k uzavřenosti, fixacím na tradice a snaze vyhnout se kritice. Podniková kultura je veliký pomocník v našem firemním světě, může nás však stejně jako cokoli jiného poškodit kvůli své neexistenci nebo strnulosti.