Vesmírní mariňáci již od roku 2019

Ozbrojené složky spojených států amerických mají nový přírůstek a sice, vesmírné sbory. Do kompetence těchto jednotek budou zařazeny veškeré vojenské operace probíhající ve vesmíru. Americké vesmírné sbory (US Space Corps) díky stávající politické situaci mají cejch nechtěného. Dochází totiž k pomyslnému „krájení chleba“ a americké letectvo (USAF) nechce skončit jen s kůrkou.
kosmické talíře
USAF se ošívá
Nedávno přes poslaneckou sněmovnu amerického kongresu prošel návrh zákona National Defense Authorization Act (NDAA) který rozhoduje o rozpočtu ministerstva obrany pro rok 2018. V návrhu je i opatření, které USAF nutí v roce 2019 vyčlenit samostatnou ozbrojenou složku US Space Corps. Které budou zodpovídat za vojenské operace ve vesmírném prostoru.
válečná stíhačka
Jak je vidět, tento návrh není populární. Neochotu si našel jak u senátu podílejícího se na návrhu NDAA tak Bílého domu či Pentagonu, ale hlavně u USAF. Je tedy dost pravděpodobné, že zákon v původním znění nebude naplněn.
Nic méně je všem jasné, že nový operační prostor je třeba kontrolovat. Můžeme předpokládat že NDAA učiní organizační změny, aby letectvo dostalo potřebné finanční zázemí k vesmírným operacím.
Pro odpor ze strany USAF je hned několik logických důvodů. Na první příčce jsou jednoznačně finanční prostředky. Které souvisí s odtržením frakce pro kosmický útvar. Letectvo by jednak přišlo o část infrastruktury na základě organizačních změn i o příspěvek, který by byl pro tuto novou vojenskou složky vyčleněn z rozpočtu USAF.
astronaut ve vesmíru
Kritici spustili lavinu výtek vůči USAF, že má na starost celou škálu agendy, kterou nedokáže řádně plnit. Na starost totiž mají obsáhlou část jaderného arzenálu, balistické střely, letecké složky, kosmický prostor a částečně i oblast kybernetické bezpečnosti. Což budí podezření, že peníze určené pro vesmírné operace končí v jedné z těchto podskupin.
Kritici vycházejí ze tří auditů federální agentury Government Accountability Office (GAO), která upozorňuje, že současné organizační uspořádání USAF je v dlouhodobém měřítku neudržitelné.