Smysl zachování přátelství

Člověk se často ocitne v situaci, kdy se s lidmi, kterými je obklopen, necítí úplně stoprocentně uvolněně a dobře. Někdy se ani nemusí stát nějaká převratná událost, která tomuto stavu předchází, ale přesto se s danými lidmi už nesouzníme. Stav, kdy se oprošťujeme od přátel, kteří nám byli dříve blízcí může být dán například tím, že se najednou nalezneme v jiné životní situaci nebo se zkrátka rozhodneme jít natolik jinou cestou, že už nejsme schopni zachovat kontakt. Může se to stát například přestěhováním do jiného města, rozhodnutím absolvování vysokoškolského vzdělání či dramatičtější změny jako narození dítěte.

blízcí přátelé

Někdy ale stačí nepatrná změna a my se od našeho přítele začínáme distancovat a vadí nám spoustu věcí, které koná a podobně. Není úplně jednoduché tento jev vysvětlit, může mít totiž mnoho důvodů a vždy je nutno znát kompletní kontext situace. Jedno z možných vysvětlení je, že jsme mentálně začali rychleji dospívat a s kamarádem, který na tom není stejně jako my si pomalu přestáváme rozumět. Je to dlouhodobý proces a ze dne na den bychom tuto změnu určitě nezpozorovali avšak v delším časovém horizontu je to změna zásadní.

V úvodu je již zmíněno jak jsou mezilidské vztahy křehké. Je to způsobeno zejména různým prostředím, kde jsme vyrůstali a tím i různými vnitřními neduhy. Každý jinak reaguje na rozličné situace a hodně z těchto reakcí je založeno na stylu výchovy, která nám bylo jako malým poskytnuta. Je nemožné vychovat jedince, který by byl člověkem, který by ideálně reagoval na všechny situace, takže je velmi zajímavé pozorovat jak se lidé chovají a čím je toto chování ovlivněno v návaznosti na jejich minulost.

distancovaný člověk

Když se tedy ocitneme v situaci, kdy se pomalu distancujeme od našich bývalých přátel, jelikož cítíme, že si s nimi nejsme tak blízko jako dříve, většinou není potřeba konat žádné velké činy, jelikož druhá strana ucítí nezvyklý chlad v našem chování a dojde jí, že se něco změnilo i když si to možná ani jedna strana nedokáže vysvětlit.